Tài khoản Google bị khóa - Đừng nản - Đang được giải quyết

Tình trạng non-ship và scam đáng báo động trong Quý 2 đã khiến Google siết chặt các chính sách của họ hơn bao giờ hết. Việc này gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường chung và đặc biệt là các tài khoản, website mới tạo. Đừng lo nhé! Nếu bạn đang tham gia chương trình Google Dreamship chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giúp bạn!