Company Update

View all posts

Dreamship Capacity Reserve - Cho một mùa sales không lo “toang”

Trong thế giới ecommerce, điều này có nghĩa là mùa sales đang về. Đặc trưng của ngành POD là quý 4 năm nào cũng quá tải. Điều đó cũng dễ dàng hiểu được vì đây là thời gian khách hàng chi tiêu nhiều nhất trong năm nhưng các nhà bán hàng thì chủ quan không dự trù trước năng lực sản xuất. Vậy thì chúng ta phải làm gì để tránh điều này, và đầu tư như thế nào để có thể thu hoạch đậm trong mùa lễ hội?