Updates Cập nhật thời gian sản xuất

BẢNG TIN SẢN XUẤT DREAMSHIP CUỐI TUẦN - JULY 17, 2020

BẢNG TIN SẢN XUẤT - JULY 17, 2020


Thời gian sản xuất cho tuần sau từ 20/7 đến 27/7:

 • Mugs:      3 - 5 business days.

 • Áo 2D:      5 business days - sẽ trở lại 3-5 business day sau ngày 22/7

 • Canvas/yard signs    5 - 7 business days.

 • Poster   3 - 5 business days

 • Blanket:      5 - 7 business days.

 • Flag hai size     7 business days

 • Áo 3D      5 - 7 business days

 • Mask/NeckGaitor:                 5 - 7 business days

** Lưu ý từ supplier

 • Có khoảng 300 đơn áo từ ngày 6/7  bị chậm trong tuần qua vì một supplier có covid khiến nhà máy bị đóng cửa 2 ngày để tẩy trùng. Nhà máy đó đã làm việc lại và order sẽ được ship trong tuần này.

 • Yard sign vừa thêm loại 4design- pack cho phép một pack có 4 yard sign trên 4 design https://dreamship.com/app/catalog/228/

 • Poster vừa điều chỉnh giá đẹp hơn và có thêm tỷ size mới https://dreamship.com/app/catalog/55

 • Có Beta Multi panel canvas 3 mảnh 5 mảnh giá tốt vì tiết kiệm được nhiều tiền ship. Có thể ship WW

Team Dreamship hiểu rằng việc thông tin cập nhật cho seller là điều tối cần thiết nên trong thời gian tới, team và supplier sẽ update liên tục cho mọi người hiểu tình hình.

Published 7/16/2020