Support Quản lí đơn hàng

Thời gian sản xuất đơn hàng

Details on production times


Thời Gian Sản Xuất

Dreamship hợp tác với một mạng lưới đa dạng các đối tác sản xuất trải đều trên khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trên thế giới, giúp chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất và linh hoạt đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nhờ đó, quy trình sản xuất của chúng tôi được tối ưu hóa để đảm bảo sản xuất sản phẩm hiệu quả và đúng thời hạn.

Đối với phần lớn sản phẩm, thời gian sản xuất thường dao động từ 1 đến 3 ngày làm việc. Đối với những sản phẩm ít phổ biến và có nhu cầu thấp, thời gian sản xuất từ 1 đến 4 ngày làm việc.

Trên Dreamship dashboard, Dreamship cũng có bảng thống kê thời gian sản xuất để bạn có thể theo dõi thời gian sản xuất trung bình của tất cả các sản phẩm trong vòng 7 ngày gần nhất. Bằng cách tận dụng thông tin này, bạn có thể quản lý và lập kế hoạch bán hàng một cách hiệu quả.

avg production

Để giúp bạn theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng một cách tốt hơn, Dreamship có gắn nhãn sản xuất trên order dưới ba trạng thái sau:

  • Normal: sản xuất diễn ra như thông thường và thời gian sản xuất đúng như thời gian sản xuất dự kiến của Dreamship. Thời gian sản xuất bắt đầu khi đơn hàng của bạn chuyển sang trạng thái "Accepted".

  • Minor Delays: do những sự cố nhỏ (như vấn đề kiểm tra chất lượng, thiếu phôi, v.v.), việc sản xuất có thể gặp chút chậm trễ (thời gian sản xuất dự kiến có thể là 3-5 ngày làm việc).

  • Major Delays: do những sự cố cần nhiều thời gian để xử lý, việc sản xuất có thể gặp chậm trễ (thời gian sản xuất dự kiến có thể là 5-10 ngày làm việc).

Tóm tắt về các trạng thái sản xuất cũng có sẵn trên dashboard Dreamship để bạn có thể xem nhanh quá trình sản xuất của tất cả order.

production summary

Nếu bạn cần thêm thông tin về đơn hàng, vui lòng liên hệ team Dreamship qua livechat để được hỗ trợ nhanh nhất.