Support Quản lí đơn hàng

How long does it take to produce my order?

Details on production times


Thời Gian Sản Xuất

Dreamship làm việc với rất nhiều nhà in khắp nước Mỹ để đơn hàng có thể được sản xuất nhanh chóng và gửi nhanh đến tay người mua. Để giúp bạn kịp có thể thông báo thời gian gửi và giao hàng cho khách hàng được tốt hơn, chúng tôi xin được chia sẻ về ba trạng thái trong thông báo về việc sản xuất của chúng tôi.

  • Hoạt động như bình thường: hoạt động sản xuất bình thường và thời gian sản xuất như dự định của Dreamship, hàng có sẵn. Thời gian sản xuất bắt đầu khi đơn hàng của bạn được Dreamship chấp nhận.

  • Hoạt động với một vài sự cố nhỏ: do vài sự cố ngoài dự kiến, các đối tác của chúng tôi có thể bị chậm trễ một ít trong thời gian sản xuất (3-5 ngày làm việc.)

  • Hoạt động với sự cố lớn: do sự cố ngoài dự kiến, các đối tác của chúng tôi có thể bị chậm trễ nhiều trong thời gian sản xuất (5-10 ngày làm việc.)

Mặc dù chúng tôi không cam kết chính xác thời gian sản xuất, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn nếu bạn đang gặp phải một vài chậm trễ bất thường. Vui lòng gửi ticket nếu order của bạn đang trong giai đoạn chờ hơn 10 business days từ khi đơn hàng được chấp thuận và team của chúng tôi sẽ giúp giải quyết vấn đề cho bạn.