Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Xuất file danh mục sản phẩm & variant sản phẩm

Dễ dàng export danh mục sản phẩm & variant sản phẩm.


1. Vào phần Catalog, chọn "Export Catalog" ở góc trên cùng bên phải. Danh mục sản phẩm & variant sản phẩm sẽ được xuất dưới dạng file CSV.

2. File này sẽ được gửi về email Dreamship của bạn, hoặc bạn có thể vào phần "Data" >> "Exports" >> Di chuột vào file vừa được tạo >> "Download CSV" để tải file về.