Support Quản lí đơn hàng

Chính sách quản lí đơn hàng

Frequently Asked Questions related to your orders.


Quá trình xử lý order

Tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa order được không?

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc cancel order khi order đang ở trạng thái ‘Rejected’ hoặc ‘Submitted’ (thông thường trong vòng 1 giờ sau khi order được đẩy lên app Dreamship). Một khi order đã chuyển sang trạng thái ‘Accepted’, order sẽ được chuyển sang nhà in sản xuất và không thể can thiệp để chỉnh sửa được nữa do mọi quy trình đều diễn ra tự động. Lưu ý, Dreamship cũng không thể hỗ trợ ngưng ship đơn hàng sau khi sản xuất xong.

Order đang trong thời gian sản xuất

Làm thế nào để xử lý các order sản xuất trễ?

Mỗi sản phẩm của Dreamship đều có thời gian sản xuất cam kết tương ứng trên catalog. Đây là khoảng thời gian tính từ ngày order được accepted trên app đến ngày gửi hàng cho đơn vị vận chuyển. Hơn 95% order đều bảo đảm thời gian sản xuất này. Trong trường hợp đặc biệt, nếu order của bạn vượt quá thời gian cam kết hơn 10 ngày làm việc, vui lòng liên hệ [email protected] hoặc chat box trên app để được hỗ trợ.

Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.

Giao nhận

Lưu ý: Ticket cần được tạo trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu ship để được review & xử lý.

Tracking hiển thị đơn hàng đã giao thành công nhưng khách hàng phản hồi chưa nhận được hàng.

Dreamship không xử lý refund/reprint đối với những order có tracking hiển thị đã giao hàng thành công. Khách hàng vui lòng liên hệ đơn vị vận chuyển (USPS/UPS, DHL,...) để biết thêm chi tiết về quá trình giao hàng, bao gồm vị trí GPS của đơn hàng.

Tracking không hiển thị cập nhật nào mới về đơn hàng trong thời gian dài.

Dreamship sẽ xử lý refund trong các trường hợp sau:

 • Dreamship sẽ xử lý refund trong các trường hợp sau:

  • Đối với địa chỉ trong nội địa US

   • Với hình thức Two-day Shipping, tracking dừng update trên 4 ngày làm việc hoặc đơn hàng không được giao sau 6 ngày làm việc kể từ ngày ship.

   • Với hình thức Express Shipping, tracking dừng update trên 6 ngày làm việc hoặc đơn hàng không được giao sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ship.

   • Với hình thức Ground Shipping, tracking dừng update trên 8 ngày làm việc hoặc đơn hàng không được giao sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ship.

   • Với hình thức Economy Shipping, tracking dừng update trên 10 ngày làm việc hoặc đơn hàng không được giao sau 14 ngày làm việc kể từ ngày ship.

  • Đối với địa chỉ ngoài US và Quốc tế,

   • Tracking ngừng cập nhật trong khoảng thời gian hơn 20 ngày làm việc.

  • Các mốc thời gian liên quan đến sản xuất và vận chuyển vui lòng kiểm tra mục Past Events trên trang Orders.

Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ ngay nếu đơn hàng của bạn rơi vào các trường hợp bên trên.

Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.

Đơn hàng bị giao đến địa chỉ sai so với địa chỉ trên order.

Nếu đơn hàng bị giao đến địa chỉ không đúng với địa chỉ khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ xử lý refund/reprint tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ.

Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.

Đơn hàng giao không thành công & bị hoàn trả (Returned to sender).

 • Dreamship không hỗ trợ reprint/refund cho các trường hợp return vì lí do liên quan đến địa chỉ/người nhận. Lưu ý không phải tất cả các địa chỉ verified trên app đều có thể giao hàng thành công. Trường hợp hoàn trả hàng thường đến từ nguyên nhân địa chỉ thiếu các thông tin quan trọng như số apartment/suite/unit hoặc buzz code cho các tòa building; hoặc nguyên nhân từ người nhận như: Vacant (Không có người ở), Addressee Unknown (không xác định được người nhận hàng), Refused (từ chối nhận hàng).

 • Trường hợp địa chỉ chính xác, hợp lệ & không xác định được lí do return, Dreamship sẽ xử lý refund/reprint cho các đơn hàng này. Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ.

Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho các order có địa chỉ đã chọn Skip Verification.

Đơn vị vận chuyển thông báo đơn hàng bị thất lạc.

 • Dreamship sẽ xử lý refund/reprint cho các đơn hàng bị thất lạc trong quá trình vận chuyển. Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ.

Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho các order có địa chỉ đã chọn Skip Verification.

Vấn đề liên quan đến sản phẩm

Sản phẩm nhận được không đúng với order hoặc bị lỗi.

Trường hợp khách hàng nhận được sản phẩm không đúng với order hoặc bị lỗi, Dreamship sẽ xử lý refund/reprint. Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Ticket cần được tạo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng để được xử lý.

 • Vui lòng cung cấp ảnh chụp sản phẩm nhận được khi tạo ticket để chúng tôi có thể review case của bạn & phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng sản phẩm.

 • Dreamship không cho phép chỉnh sửa đối với các đơn hàng in lại.

 • Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.

Nhận hàng thiếu sản phẩm

Trong trường hợp đơn hàng được giao bị thiếu sản phẩm, Dreamship sẽ gửi lại món hàng bị thiếu. Vui lòng cung cấp ảnh chụp sản phẩm nhận được khi tạo ticket để chúng tôi có thể review case của bạn & phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Lưu ý:

 • Ticket cần được tạo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng để được xử lý.

 • Vui lòng cung cấp ảnh chụp sản phẩm nhận được (bao gồm ảnh packaging & shipping label) khi tạo ticket để chúng tôi có thể review case của bạn & phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng sản phẩm.

 • Dreamship không cho phép chỉnh sửa đối với các đơn hàng in lại.

 • Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.

Sản phẩm nhận được có vấn đề về chất lượng.

Nếu sản phẩm khách hàng nhận được gặp vấn đề về chất lượng (hình in mờ, nhoè,..), Dreamship sẽ sẽ xử lý refund/reprint. Vui lòng tạo ticket cho order trên app Dreamship để được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Ticket cần được tạo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng để được xử lý.

 • Vui lòng cung cấp ảnh chụp sản phẩm nhận được (bao gồm ảnh packaging & shipping label) khi tạo ticket để chúng tôi có thể review case của bạn & phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng sản phẩm.

 • Dreamship không cho phép chỉnh sửa đối với các đơn hàng in lại.

 • Lưu ý chính sách hỗ refund của Dreamship không áp dụng cho những trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức nếu xảy ra những trường hợp này.