Support Quản lí đơn hàng

Hướng dẫn fulfill order bằng CSV

Hướng dẫn fulfill order bằng CSV với Dreamship


Để fulfill bằng CSV với Dreamship, bạn sử dụng một trong hai cách sau đây:

 1. Item Variant CSV Template - CSV dạng cơ bản, áp dụng cho tất cả các loại order.

 2. Product Variant CSV Template- CSV dành cho order chứa sản phẩm đã tạo trên app Dreamship

và làm theo các bước hướng dẫn bên dưới: (lưu ý: hãy copy template ra một google sheet khác dành riêng cho các order của bạn để tiện follow up nhé)

Chú thích các cột (columns) trong CSV

 • Mỗi dòng (row) trong CSV đại diện cho một line item trong order.

 • Order Reference ID (bắt buộc) là ID đơn hàng từ hệ thống quản lý nội bộ/marketplace của bạn. Line Items có cùng Order Reference ID sẽ được tạo chung vào một order. ID này dùng cho mỗi order phải là duy nhất để tránh trường hợp trùng lặp đơn.

 • Line Item Reference ID (không bắt buộc) là ID riêng cho từng item trong đơn hàng, trường này có thể bỏ qua.

 • Quantity (bắt buộc) là số lượng mà khách hàng order cho mỗi item

 • Tất cả các cột thông tin khách hàng và địa chỉ đều bắt buộc. Với trường Country, mời bạn sử dụng country code để điền chính xác. (VD: United States có Country code là US; United Kingdom có Country code là GB)

 • Shipping Method (không bắt buộc): bạn bỏ trống hệ thống sẽ tự động chọn phương thức economy hoặc điền express nếu bạn cần chọn ship nhanh.

 • Skip Verification (không bắt buộc) - bỏ qua tính năng verify địa chỉ trên app Dreamship. Bạn chỉ điền TRUE khi hệ thống không verify được địa chỉ giao hàng. Dreamship không chịu trách nhiệm với các vấn đề trong quá trình vận chuyển (địa chỉ không chính xác, giao hàng quá thời gian cam kết, etc.) với các order chọn Skip Verification.

 • Shop Key (không bắt buộc) tạo order cho Shop của bạn, lấy Shop Key tại trang Shop

 • VAT Number (không bắt buộc) nhập VAT number cho địa chỉ UK hoặc số IOSS cho địa chỉ EU

 • VAT Currency (không bắt buộc) là đơn vị tiền tệ cho Vat Unit Value, có thể là GBP hoặc EUR

 • VAT Unit Value (không bắt buộc) phần tiền khách hàng đã trả cho từng món trong đơn hàng, số này có thể được nhân lên theo số lượng sản phẩm có trong đơn hàng

Hướng dẫn chi tiết tạo order bằng CSV

Bước 1: Chuẩn bị file CSV

Cách điền thông tin CSV cho mỗi template:

 • Product Variant Method (CSV dành cho order chứa sản phẩm đã tạo trên app Dreamship)

  • Product Variant ID (bắt buộc): Với cách này, bạn cần tạo sản phẩm trước trên trang Designer. Bạn có thể tìm thấy Product Variant ID duy nhất cho sản phẩm bạn đã tạo trong trang Product page.

 • Item Variant Method (CSV cơ bản áp dụng cho mọi order)

  • Item Variant ID: vào từng loại sản phẩm trên app Dreamship để điền đúng Item Variant ID tương ứng với SKU bạn cần fulfill (VD: Áo standard T Shirt white 3XL có ID là 316)

  • Print Area Key (bắt buộc): Vào từng loại sản phẩm trên app Dreamship để điền đúng Print Area Key. (VD: Áo standard T Shirt có Print Area Key là front hoặc back)

  • Một cột Artwork URL cần được điền cho mỗi Print Area Key đã có

   • Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Amazon AWS hoặc Google Cloud Storage

   • Không nên sử dụng Google Drive vì link hay bị lỗi dẫn đến tải file CSV thất bại

   • Các design nên được thiết kể chuẩn với template tìm thấy trên catalog. Kích thước chính xác cho từng sản phẩm có thể tìm thấy trong phần Print Areas trên trang Catalog. Với những option có kích thước chưa chuẩn xác, lựa chọn Resize cần được sửa dụng.

  • Resize (bắt buộc trong trường hợp design tải lên chưa đúng kích thước yêu cầu)

   • Nếu design bạn đã làm đúng template: không cần điền mục này. 

   • fit tùy chọn này đảm bảo tệp in vừa với bên trong vùng in - mọi chi tiết của thiết kế sẽ được hiển thị lên sản phẩm in. Tuy nhiên, lựa chọn fit cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm cuối cùng có thể bao gồm các khoảng trắng

   • fill tùy chọn fill đảm bảo không có vùng trắng và sẽ lấp đầy vùng in. Tuy nhiên, lựa chọn fill có thể làm mất chi tiết trong design ban đầu của bạn

  • Position (không bắt buộc): đây là tùy chọn nâng cao khi bạn muốn đẩy design về một trong các cạnh của vùng in, bạn không lựa chọn resize khi muốn dùng tính năng này

   • top_left

   • top_center

   • top_right

   • center_left

   • center_center

   • center_right

   • bottom_left

   • bottom_center

   • bottom_right

  • Test Order (không bắt buộc): điền TRUE khi bạn muốn tạo order test mà không phải bị trả phí hay gửi đi sản xuất.

Bước 2: Tải file CSV lên app Dreamship

 • Truy cập app Dreamship.

 • Tại màn hình Dashboard, chọn Import orders >> Upload CSV >> Tải file CSV bạn vừa điền (hãy nhớ lưu định dạng của file thành .csv).

Đơn hàng của bạn sẽ được khởi tạo sau khi tải thành công. Nếu gặp lỗi, hãy tham khảo bài viết Những lỗi CSV thường gặp và cách khắc phục.

Hãy liên hệ với Dreamship hoặc kênh live chat phía bên phải phía dưới màn hình nếu bạn cần hỗ trợ khi upload CSV lần đầu tiên nhé! Chúng tôi sẽ kiểm tra lại các thông tin và đảm bảo đơn hàng của bạn không bị sai sót.