Support Quản lí đơn hàng

Hướng dẫn fulfill order bằng CSV

Hướng dẫn fulfill order bằng CSV với Dreamship


Để fulfill CSV với Dreamship, mời bạn sử dụng template này và làm theo các bước hướng dẫn bên dưới: (lưu ý: hãy copy template ra một google sheet khác dành riêng cho các order của bạn để tiện follow up nhé)

1, Reference ID: Số order trong hệ thống của bạn, lưu ý 1 order có nhiều item thì mỗi item là 1 line (các line phải có giá trị giống nhau)

2, Quantity: Số lượng mà khách hàng order cho mỗi item

3, Item Variant ID: Vào từng loại sản phẩm trên app Dreamship để điền đúng Item Variant ID tương ứng với SKU bạn cần fulfill (VD: Áo standard T Shirt white 3XL có ID là 316)

4, First Name, Last Name, Street 1, Street 2, City, State, Zip, Phone: Điền tương ứng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp

5, Country: Mời bạn sử dụng country code để điền chính xác. (VD: United States có Country code là US; United Kingdom có Country code là GB)

6, Print Area Key: Vào từng loại sản phẩm trên app Dreamship để điền đúng Print Area Key. (VD: Áo standard T Shirt có Print Area Key là front hoặc back)

7, Artwork URL: upload link / link cần phải tải về được. (VD: https://i.ibb.co/0tWZR28/sample-penny-doodle-jpeg-30x40in.jpg ). Lưu ý: không nên sử dụng link google drive. Các bạn có thể sử dụng link trello, amazon web service,...

8, Resize:

  • Nếu design bạn đã làm đúng template: không cần điền mục này. 

  • Nếu design chưa đúng template: set “fit" (thu nhỏ design vào vùng in) hoặc “fill" (scale design) để match design với template của Dreamship. 

Lưu ý: Để sản phẩm được in đẹp và chính xác nhất, nên làm theo template của Dreamship. Các bạn có thể tìm template của từng sản phẩm trong Catalog

9, Test Order:

  • True: Order chỉ đang được test, sẽ không link sang nhà in

  • Để trống: Order sau khi upload thành công sẽ được chuyển tới nhà in để tiến hành in và ship hàng cho khách.

Mời các bạn xem video hướng dẫn ở đây

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Dreamship Inc nếu bạn cần hỗ trợ khi upload CSV lần đầu tiên nhé! Chúng tôi sẽ kiểm tra lại các thông tin và đảm bảo đơn hàng của bạn không bị sai sót.