Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách sử dụng tính năng Shops

Tải sản phẩm và quản lý order trên từng shop riẻng biệt.


Mô tả tính năng

Tính năng này giúp bạn tải sản phẩm và quản lý đơn hàng trên từng shop riẻng biệt. Đây là cách tối ưu nhất để quản lý sản phẩm và đơn hàng được tạo trên app Dreamship và gửi qua API. Có 2 loại shop chính: Custom Shop (shop bạn tự tạo trên Dreamship) và Shop Shopify.

Mục lục bài viết

 1. Cách tạo Custom Shop

 2. Cách chỉnh sửa Custom Shop

 3. Cách kết nối app Dreamship với Shopify Shop của bạn

 4. Cách tải sản phẩm lên các shop

 5. Cách xem danh mục sản phẩm & đơn hàng theo từng shop

Mục đích sử dụng

Custom Shops

 • Tạo shop cho các store khác nhau của bạn ở trên nhiều nền tảng khác ngoài Shopify (vd: Amazon, Etsy, Ebay, WooCommerce etc.) để dễ dàng quản lý sản phẩm và đơn hàng.

Shopify Shops

 • Bằng cách tích hợp (các) cửa hàng Shopify của bạn với Dreamship, bạn sẽ có thể tải sản phẩm lên Shopify từ app Dreamship, và gửi đơn hàng trực tiếp từ store về Dreamship một cách nhanh chóng. . Ngoài ra, khi đơn hàng của bạn đã được hoàn thành, Dreamship sẽ tự động gửi trạng thái hoàn thành fulfill, bao gồm tracking number, đến Shopify và kích hoạt thông báo cho khách hàng cuối.

Cách tạo Custom Shops

Một số khái niệm

 • Name - Tên shop

 • Key - Một mã key gán riêng cho shop. Mã này có thể trùng với mã key nhận dạng store trong hệ thống nội bộ của bạn để tiện quản lý.

 • Shop ID - Mã Shop ID được app Dreamship gán tự động.

  • Để phân biệt đơn hàng của từng shop, khi tải đơn lên app Dreamship thông qua API hoặc file CSV, bạn cần điền đúng mã ID của shop ở cột "shop_key".

 • Status - Trạng thái active (hoạt động) hoặc inactive (không hoạt động) của shop. A value that users/teams can use to notate whether a shop is active or inactive.

Hướng dẫn tạo Custom Shops:

 1. Click vào “Settings”

Click “Settings” on the left side of the Dreamship app.

2. Click vào “Shops”

Click “Shops” on the left side of the Dreamship app under the settings drop down.

3. Click vào “Add Shop” để thêm shop

Click “Add Shop” button on the upper right side of the Dreamship app.

4. Click vào “Custom”

Click “Custom” in the add shop pop up.

5. Đặt tên và điền mã Key cho shop của bạn & click “Add Shop” *Note - bạn có thể xem lại khái niệm Names & Keys ở phía trên.

Name your shop, enter a Key for your shop & click “Add Shop”

6. Shop sẽ được tạo theo tên và mã key bạn đã điền. Mã Shop ID sẽ được app Dreamship gán tự động.

Shop will now be created using the Names & Keys you entered. Shop ID will be auto generated.

Cách chỉnh sửa Custom Shops

How to Edit Custom Shops:

 1. Click vào “Settings”

Click “Settings”

2. Click vào “Shops”

Click “Shops” from drop down

3. Chọn shop cần chỉnh sửa Note - Bạn có thể tìm kiếm tên shop ở thanh tìm kiếm

Click desired shop

4. Click vào “Edit”

Click “Edit”

5. Chỉnh sửa theo ý muốn & click “Save”

 • Status - Bạn có thể thay đổi Status của shop từ “Active” sang “Inactive”

  1. Note - Khi đổi trạng thái shop sang "Inactive", shop đó sẽ được ẩn đi khỏi hệ thống.

 • Name - Thay đổi tên shop bất kỳ lúc nào.

 • Key - Thay đổi mã key bất kỳ lúc nào.

Make desired edits to shop & click “Save”

Cách tải sản phẩm lên các Shops

Cách tải sản phẩm lên shop trong khi thiết kế

 1. Thiết kế & tạo sản phẩm

Design a product in Dreamship app

2. Khi thiết kế xong, click “Select Shop” góc trên bên phải

Once ready to publish, click “Select Shop” at the top right

3. Chọn một hoặc nhiều shop *Note - Bạn có thể tìm kiếm tên shop ở thanh tìm kiếm

Select your desired shop(s)

4. Click “Create & Publish” *Note - Bạn có thể tick chọn nhiều shop cùng lúc để tải sản phẩm lên trong danh sách phía trên bên phải. *Note - Bạn cũng có thể bulk upload nhiều sản phẩm.

Click “Create & Publish”

5. Sản phẩm của bạn đã được tạo ở danh mục "Products" hoặc trên các shop bạn chọn tải lên.

Cách tải các sản phẩm đã có sẵn lên các Shops

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách xem sản phẩm & đơn hàng của từng Shop

Cách 1 - Xem sản phẩm từ shop của bạn

 1. Click vào “Settings”

Click “Settings”

2. Click vào “Shops”

Click “Shops”

3. Chọn shop mong muốn

Click desired shop

4. Click vào “Products”

Click “Products”

5. Một tab mới bao gồm danh mục sản phẩm của shop bạn đã chọn sẽ được mở ra.

Your browser will open a new tab to the “Products” tab automatically filtered by the shop you selected

Cách 2: Xem sản phẩm bằng cách filter danh mục sản phẩm theo shop

 1. Click vào “Products”

Click “Products”

2. Click vào “More filters”

Click “More filters”

3. Click vào “Shop”

From the 'more filters' pop up select the shop drop down

4. Gõ tên shop bạn muốn chọn trong thanh tìm kiếm, tick chọn và click "Submit"

Type your desired shop in the search bar, select the name when prompted & click “Submit”

5. Bạn sẽ xem được danh mục sản phẩm của shop bạn chọn.

You will now see only the products published to your selected shop

Cách xem đơn hàng theo từng Shop:

Cách 1 - Xem đơn hàng từ shop

 1. Click vào “Settings”

Click “Settings”

2. Click vào "Shops"

Click “Shops”

3. Chọn shop mong muốn

Click desired shop

4. Click vào “Orders”

Click “Orders”

5. Một tab mới bao gồm danh mục các đơn hàng thuộc shop bạn chọn sẽ được mở ra.

Your browser will open a new tab to the “Orders” tab automatically filtered by the shop you selected

Cách 2 - Xem đơn hàng bằng cách filter theo từng shop

 1. Click vào “Orders”

Click “Settings” on the left side of the Dreamship app.

2. Click vào “More filters”

Click “More filters”

3. Click vào “Shop”

Click “Shop”

4. Gõ tên shop bạn muốn chọn, tick chọn shop & click “Submit”

Type your desired shop in the search bar, select the name when prompted & click “Submit”

5. Bạn sẽ xem được các đơn hàng thuộc về shop bạn đã chọn.

Your browser will open a new tab to the “Orders” tab automatically filtered by the shop you selected