Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách sử dụng tính năng Shops

Tải sản phẩm và quản lý order trên từng shop riẻng biệt.


Mô tả tính năng

Tính năng này giúp bạn tải sản phẩm và quản lý đơn hàng trên từng shop riẻng biệt. Đây là cách tối ưu nhất để quản lý sản phẩm và đơn hàng được tạo trên app Dreamship và gửi qua API. Có 2 loại shop chính: Custom Shop (shop bạn tự tạo trên Dreamship) và Shop Shopify.

Mục lục bài viết

 1. Cách tạo Custom Shop

 2. Cách chỉnh sửa Custom Shop

 3. Cách kết nối app Dreamship với Shopify Shop của bạn

 4. Cách tải sản phẩm lên các shop

 5. Cách xem danh mục sản phẩm & đơn hàng theo từng shop

Mục đích sử dụng

Custom Shops

 • Tạo shop cho các store khác nhau của bạn ở trên nhiều nền tảng khác ngoài Shopify (vd: Amazon, Etsy, Ebay, WooCommerce etc.) để dễ dàng quản lý sản phẩm và đơn hàng.

Shopify Shops

 • Bằng cách tích hợp (các) cửa hàng Shopify của bạn với Dreamship, bạn sẽ có thể tải sản phẩm lên Shopify từ app Dreamship, và gửi đơn hàng trực tiếp từ store về Dreamship một cách nhanh chóng. . Ngoài ra, khi đơn hàng của bạn đã được hoàn thành, Dreamship sẽ tự động gửi trạng thái hoàn thành fulfill, bao gồm tracking number, đến Shopify và kích hoạt thông báo cho khách hàng cuối.

Cách tạo Custom Shops

Một số khái niệm

 • Name - Tên shop

 • Key - Một mã key gán riêng cho shop. Mã này có thể trùng với mã key nhận dạng store trong hệ thống nội bộ của bạn để tiện quản lý.

 • Shop ID - Mã Shop ID được app Dreamship gán tự động.

  • Để phân biệt đơn hàng của từng shop, khi tải đơn lên app Dreamship thông qua API hoặc file CSV, bạn cần điền đúng mã ID của shop ở cột "shop_key".

 • Status - Trạng thái active (hoạt động) hoặc inactive (không hoạt động) của shop. A value that users/teams can use to notate whether a shop is active or inactive.

Hướng dẫn tạo Custom Shops:

 1. Click vào “Settings”

Shops - 1 - Settings

2. Click vào “Shops”

Shops - 2 - Shops

3. Click vào “Add Shop” để thêm shop

Shops - 3 - Add Shop

4. Click vào “Custom”

Shops - 4 - Custom

5. Đặt tên và điền mã Key cho shop của bạn & click “Add Shop” *Note - bạn có thể xem lại khái niệm Names & Keys ở phía trên.

Shops - 5 - Name, key, add shop

6. Shop sẽ được tạo theo tên và mã key bạn đã điền. Mã Shop ID sẽ được app Dreamship gán tự động.

Shops - 6 - Completed Shop

Cách chỉnh sửa Custom Shops

How to Edit Custom Shops:

 1. Click vào “Settings”

Shops - 1 - Settings

2. Click vào “Shops”

Shops - 2 - Shops

3. Chọn shop cần chỉnh sửa Note - Bạn có thể tìm kiếm tên shop ở thanh tìm kiếm

Shops - 3 - Select desired shop

4. Click vào “Edit”

Shops - 16 - Edit

5. Chỉnh sửa theo ý muốn & click “Save”

 • Status - Bạn có thể thay đổi Status của shop từ “Active” sang “Inactive”

  1. Note - Khi đổi trạng thái shop sang "Inactive", shop đó sẽ được ẩn đi khỏi hệ thống.

 • Name - Thay đổi tên shop bất kỳ lúc nào.

 • Key - Thay đổi mã key bất kỳ lúc nào.

Shops - 5 - Make desired edits and dave

Cách tải sản phẩm lên các Shops

Cách tải sản phẩm lên shop trong khi thiết kế

 1. Thiết kế & tạo sản phẩm

Shops - 1 - Design Product

2. Khi thiết kế xong, click “Select Shop” góc trên bên phải

Shops - 2 - Select Desired Shop

3. Chọn một hoặc nhiều shop *Note - Bạn có thể tìm kiếm tên shop ở thanh tìm kiếm

Shops - 3 - Select Desired Shop

4. Click “Create & Publish” *Note - Bạn có thể tick chọn nhiều shop cùng lúc để tải sản phẩm lên trong danh sách phía trên bên phải. *Note - Bạn cũng có thể bulk upload nhiều sản phẩm.

Shops - 4 - Create & Publish

5. Sản phẩm của bạn đã được tạo ở danh mục "Products" hoặc trên các shop bạn chọn tải lên.

Cách tải các sản phẩm đã có sẵn lên các Shops

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách xem sản phẩm & đơn hàng của từng Shop

Cách 1 - Xem sản phẩm từ shop của bạn

 1. Click vào “Settings”

Shops - 1 - Settings

2. Click vào “Shops”

Shops - 2 - Shops

3. Chọn shop mong muốn

Shops - 3 - Select desired shop

4. Click vào “Products”

Shops - 4 - Click Products

5. Một tab mới bao gồm danh mục sản phẩm của shop bạn đã chọn sẽ được mở ra.

Shops - 5 - Products in new tab

Cách 2: Xem sản phẩm bằng cách filter danh mục sản phẩm theo shop

 1. Click vào “Products”

Shops - 1 - Click Products

2. Click vào “More filters”

Shops - 2 - More Filters

3. Click vào “Shop”

Shops - 2 - Filters Shop

4. Gõ tên shop bạn muốn chọn trong thanh tìm kiếm, tick chọn và click "Submit"

Shops - 23 - Type shop and submit

5. Bạn sẽ xem được danh mục sản phẩm của shop bạn chọn.

Shops - 5 - Products in new tab

Cách xem đơn hàng theo từng Shop:

Cách 1 - Xem đơn hàng từ shop

 1. Click vào “Settings”

Shops - 1 - Settings

2. Click vào "Shops"

Shops - 2 - Shops

3. Chọn shop mong muốn

Shops - 3 - Select desired shop

4. Click vào “Orders”

Shops - 4 - Orders by shop

5. Một tab mới bao gồm danh mục các đơn hàng thuộc shop bạn chọn sẽ được mở ra.

Shops - 24 - orders filtered by sho

Cách 2 - Xem đơn hàng bằng cách filter theo từng shop

 1. Click vào “Orders”

Shops - 1 - Settings

2. Click vào “More filters”

Shops - 22 - More Filters

3. Click vào “Shop”

Shops - 24 - Filter by Shop

4. Gõ tên shop bạn muốn chọn, tick chọn shop & click “Submit”

Shops - 24 - type, select, submit orders

5. Bạn sẽ xem được các đơn hàng thuộc về shop bạn đã chọn.

Shops - 24 - orders filtered by sho