Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách sử dụng tính năng Collections

Với tính năng Collections, bạn có thể chọn nhiều item cùng lúc thay vì phải chọn lẻ từng item ở mục catalog khi tạo sản phẩm.


Mô tả tính năng

Tính năng Collections (bộ sưu tập) giúp bạn tạo ra các nhóm nhiều sản phẩm với chung một template, và lựa chọn một nhóm nhiều sản phẩm này nhanh và dễ dàng khi tải sản phẩm ở mục Designer.

Mục đích sử dụng

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian cho những người bán sử dụng chung một mẫu design cho nhiều sản phẩm. Với tính năng Collections, bạn có thể chọn nhiều item cùng lúc thay vì phải chọn lẻ từng item ở mục catalog khi tạo sản phẩm.

Cách tạo Collections

1. Chọn "Products"

Click "Products" on the left hand side of the Dreamship app.

2. Chọn "Collections"

Click "Collections" on the left hand side of the Dreamship app under the 'Product' drop down.

3. Chọn "Create Collection"

Click "Create Collection" in the top right hand corner of the Dreamship app.

4. Đặt tên cho bộ sưu tập (ví dụ: “Onboarding”) & click vào "Create"

Name your collection and click create in the Dreamship app

5. Chọn "Add Items" để thêm danh mục sản phẩm mong muốn vào bộ sưu tập

Click "Add Items" in the top right corner of the Dreamship app.

6. Chọn các sản phẩm bạn muốn thêm vào bộ sưu tập. Sau khi chọn xong, click "Add Items" 

Select which items to add to your collection. Once finished, click "Add Items"

7. Chọn template để gán cho bộ sưu tập *Note - Tham khảo cách tạo template tại đây.

Select template to associate with each item in your collection

Cách chọn Collections khi tạo sản phẩm: 

  1. Vào mục Create Product (Designer)

Open the Dreamship designer by clicking create product

2. Click vào "Collections" ở góc trên bên phải  

Click "Collections" at the top right hand corner of the design queue

3. Chọn bộ sưu tập mong muốn & click vào "Import Collections"

Select desired collection & click "Import Collections"

Sau bước này, bạn tiến hành tải design cho các sản phẩm như thông thường. Hướng dẫn tạo sản phẩm trên app Dreamship tại đây.