Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách sử dụng tính năng Collections

Với tính năng Collections, bạn có thể chọn nhiều item cùng lúc thay vì phải chọn lẻ từng item ở mục catalog khi tạo sản phẩm.


Mô tả tính năng

Tính năng Collections (bộ sưu tập) giúp bạn tạo ra các nhóm nhiều sản phẩm với chung một template, và lựa chọn một nhóm nhiều sản phẩm này nhanh và dễ dàng khi tải sản phẩm ở mục Designer.

Mục đích sử dụng

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian cho những người bán sử dụng chung một mẫu design cho nhiều sản phẩm. Với tính năng Collections, bạn có thể chọn nhiều item cùng lúc thay vì phải chọn lẻ từng item ở mục catalog khi tạo sản phẩm.

Cách tạo Collections

1. Chọn "Products"

Collections - 1 - Products

2. Chọn "Collections"

Collections - 2 - Collections

3. Chọn "Create Collection"

Collections - 3 - Create Collection

4. Đặt tên cho bộ sưu tập (ví dụ: “Onboarding”) & click vào "Create"

Collections - 4 - Name Collection & Create

5. Chọn "Add Items" để thêm danh mục sản phẩm mong muốn vào bộ sưu tập

Collections - 5 - Add Items

6. Chọn các sản phẩm bạn muốn thêm vào bộ sưu tập. Sau khi chọn xong, click "Add Items" 

Collections - 6 - Select Items & Add Items

7. Chọn template để gán cho bộ sưu tập *Note - Tham khảo cách tạo template tại đây.

Collections - 7 - Select Product Templates

Cách chọn Collections khi tạo sản phẩm: 

  1. Vào mục Create Product (Designer)

Collections - 8 - Create Product

2. Click vào "Collections" ở góc trên bên phải  

Collections - 9 - Collections

3. Chọn bộ sưu tập mong muốn & click vào "Import Collections"

Collections - 10 - Select Collection & Import Collections

Sau bước này, bạn tiến hành tải design cho các sản phẩm như thông thường. Hướng dẫn tạo sản phẩm trên app Dreamship tại đây.