Updates Cập nhật thời gian sản xuất

Holiday order by dates for you to communicate with your customers.

Holiday shipping information for you to share with your customers.


Với ngày lễ đang gần kề, chúng tôi muốn giúp các bạn thông báo tới khách hàng của mình các lưu ý quan trọng về ngày gửi hàng và hạn chót gửi hàng. Đây là thời điểm quan trọng nhất của năm để chuẩn bị làm sao cho đơn hàng của bạn đến tay khách hàng kịp thời. Chúng tôi đề nghị bạn nên cập nhật những ngày sau cho khách hàng của bạn nếu họ muốn nhận kịp hàng vào Giáng Sinh và Năm mới.

DOMESTIC ORDER BY DATES: 

For all items: *Excluding Canvas, Posters, Pillows, Yard signs, and Flags Order by the weekend of December 12/13th for Christmas delivery Order by the weekend of December 19/20th for NYE delivery

For Canvas, Posters, Pillows, Yard signs, and Flags: Order by Wednesday 12/09 for Christmas delivery Order by Tuesday 12/15 for NYE delivery

Shipping Delays Xin được lưu ý, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để các món hàng đến đúng thời gian, nhưng Dreamship sẽ không đảm bảo giao hàng vào một ngày cụ thể và không chịu trách nhiệm nếu đơn hàng không đáp ứng mong đợi giao hàng của khách hàng. Trong những thời điểm này, việc chậm trễ vận chuyển do Covid-19 là phổ biến. Nếu có chậm trễ cho từng loại mặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua danh mục sản phẩm. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các sản phẩm bị chậm trễ do các lý do bất khả kháng. 

Published 11/23/2020