Updates Cập nhật thời gian sản xuất

BẢNG TIN SẢN XUẤT DREAMSHIP CUỐI TUẦN - JULY 10, 2020

BẢNG TIN SẢN XUẤT - JULY 10, 2020


Thời gian sản xuất cho tuần sau từ 13/7 đến 20/7

 • Mugs:      3 - 5 business days.

 • Áo 2D:      3 - 5 business days.

 • Canvas/yard signs    5 - 7 business days.

 • Poster      3 - 5 business days

 • Blanket:      5 - 7 business days.

 • Flag hai size: 5 - 7 business days

 • Áo 3D      5 - 7 business days

 • Mask/NeckGaitor:                 5 - 7 business days

** Lưu ý từ supplier

 • Yardsign tuần vừa rồi bị ship chậm vì supplier nhận được chân Hstack trễ hơn một ngày (Thứ 4 thay vì thứ 3) - Tin vui tất cả yard sign đều đã được ship.

 • Yard sign vừa thêm loại 4design- pack cho phép một pack có 4 yard sign trên 4 design https://dreamship.com/app/catalog/228/

 • Poster vừa điều chỉnh giá đẹp hơn và có thêm tỷ size mới https://dreamship.com/app/catalog/55

Published 7/9/2020