Updates Cập nhật thời gian sản xuất

BẢNG TIN SẢN XUẤT DREAMSHIP CUỐI TUẦN - AUG 21, 2020

BẢNG TIN SẢN XUẤT - AUG 21, 2020


Thời gian sản xuất cho tuần sau từ 24/8 - 31/8

  • Mugs:      1-3 business days.

  • Áo 2D:     1- 2  business days

  • Canvas/yard signs  tại Mỹ, Anh, Canada    5  business days.

  • Canvas tai Úc  7 business days

  • Poster   1 - 3  business days

  • Blanket:      5 - 7 business days.

  • Flag hai size     7 - 10 business days

  • Áo 3D      5 - 7 business days

  • Masks:   1 - 3 ngày

Lưu ý từ supplier và partners của Dreamship

Published 8/20/2020