Support Quản lí đơn hàng

Cần làm gì với địa chỉ không hợp lệ - Unverified Address?

Tips sửa địa chỉ hiệu quả dành cho các địa chỉ không hợp lệ


Khi order bị rejected do địa chỉ không hợp lệ, vui lòng thực hiện các bước sau:

 • Check lại với khách hàng để xem địa chỉ có lỗi nào không

  >> Sau khi khách hàng cung cấp địa chỉ chính xác, bạn làm theo hướng dẫn:

Trong Order page > Bấm Edit order > Edit Address > Nhập địa chỉ chính xác > Save > Submit Order.

 • Trong trường hợp khách hàng xác nhận địa chỉ không có vấn đề gì (trước đây đã có đơn vị vận chuyển giao hàng thành công), bạn có thể chọn Force Verify Delivery để process đơn hàng:

  • Trong mục Edit Address, bấm chọn Force Verify Delivery

  • Save > Submit Order

Lưu ý:

 • Force Verified Address: Dreamship sẽ không xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển như việc giao hàng bị hoãn, thất lạc, giao hàng không thành công,.. với các đơn có địa chỉ Force Verified Address.

 • Address Optimization: trong trường hợp địa chỉ bị sai thông tin và app quét được matched data, hệ thống sẽ tự động sửa địa chỉ dựa trên matched data của bưu điện.

Ví dụ: LOUISVILLE, KY, 40227: zipcode sai > optimize thành zipcode đúng: LOUISVILLE, KY, 40229

>> Việc tối ưu địa chỉ sẽ làm tăng khả năng thành công khi giao hàng. Nếu bạn muốn giữ nguyên địa chỉ, vui lòng chọn thêm Disable Address Optimization khi force verify địa chỉ.

optimization

Làm thế nào để sửa địa chỉ không hợp lệ?

Trên thực tế, một số địa chỉ bị unverified là do điền chưa đúng format các mục trong địa chỉ, hoặc bưu điện không giao được hàng do một số vấn đề về địa điểm của khách hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bước sau để tìm ra vấn đề của địa chỉ:

 • Kiểm tra Street 1 và Street 2: Có nhiều địa chỉ không hợp lệ do khách hàng điền thông tin sai vào 2 mục này.

  • Street 1: đây là phần chính của địa chỉ, thông thường sẽ cần điền số nhà và tên đường. Ví dụ: 1234 Main Street

  • Street 2: bạn điền các thông tin thêm của địa chỉ vào mục này, như: số căn hộ, PO Box,.. Ví dụ: APT 12

 • Trường hợp không phải vấn đề format, bạn có thể tham khảo một số website giúp xác minh địa chỉ dưới đây:

  • Smartystreets.com

  • https://www.ups.com/address_validator

  • https://tools.usps.com/zip-code-lookup

  • https://www.royalmail.com/find-a-postcode

  • https://www.canadapost-postescanada.ca/info/mc/personal/postalcode/fpc.jsf