Support Quản lí đơn hàng

Những lỗi upload CSV thường gặp và cách khắc phục

Bạn upload CSV order và gặp lỗi fail? Xem hướng dẫn để biết cách khắc phục nhé!


Từ ngày có CSV, việc fulfill order đã trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Bài viết này sẽ liệt kê một số lỗi thường gặp khi upload order CSV, giúp các bạn seller nhà Dreamship có thể tự khắc phục vấn đề: 

1. Order contains duplicate reference ID: Đơn hàng trùng lặp.

👉Lỗi này sẽ xảy ra khi order mà bạn cố gắng import vào hệ thống có trùng Reference ID (số order internal của bạn) với một order đã được tạo trước đó. Việc này sẽ giúp bạn “đỡ mất tiền” nếu nhỡ up một order 2 lần.

2. Line items with the same Order Reference ID must have the same address

👉Lỗi Order nhiều item (cùng số reference ID) nhưng các line items trong file CSV có thông tin khách hàng & địa chỉ đang không trùng khớp nhau.

3. Invalid variant ID / Invalid Print key area

Lỗi điền sai thông tin trong cột Item Variant ID hoặc Print key area

👉 bạn check lại thông tin Variant của từng sản phẩm trong Catalog để sửa lại cho đúng.

4. Các lỗi liên quan đến file artwork:

  • Invalid Artwork: invalid dimensions => file design của bạn chưa đúng theo template design của Dreamship.

  • Invalid Artwork: invalid size => file design của bạn nặng quá 100Mb

  • Invalid Artwork: corrupted => có lỗi xảy ra khi hệ thống load link design của bạn.

  • Invalid Artwork: rgb_mode_error => lỗi color mode của design, bạn cần chỉnh lại design theo mã RGB.

👉Khi gặp các lỗi này, bạn vui lòng check lại file/link design của mình để đảm bảo làm đúng template nha.

Nếu gặp các lỗi không được liệt kê ở trên, thì hãy liên lạc ngay team support qua fanpage Dreamship Inc để được hỗ trợ kịp thời nhé.