Support Quản lí đơn hàng

Phương thức thanh toán

Cách thanh toán đơn hàng trên app Dreamship


Sau khi đơn hàng của bạn được tạo thành công trên app Dreamship, hệ thống sẽ tiến hành thanh toán order tự động 1 tiếng sau khi đơn submitted. Bạn có thể thanh toán bằng Credit Card/PayPal/Payoneer.

Cách cài đặt phương thức thanh toán

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật các phương thức thanh toán ở mục Billing vào bất cứ lúc nào.

Vui lòng truy cập Settings > Billing để cài đặt. Có những phương thức thanh toán sau:

 • PayPal

 • Credit Card

Khi thanh toán trực tiếp qua PayPal/ Credit Card sẽ phải trả khoản phí 3% + $0.3 (khoản phí này do phía ngân hàng và PayPal thu)

 • Payoneer

Thanh toán qua Payoneer sẽ KHÔNG mất phí giao dịch.

 • Account Balance: Dreamship nhận topup thông qua tài khoản PayPal/Payoneer: [email protected] (tối thiểu $1000/giao dịch).

  • Vui lòng ghi chú giao dịch như sau: Fulfillment - Email user để Dreamship có thể capture khoản tiền của bạn

  Lưu ý:

  • Nếu bạn top up bằng PayPal, Dreamship chỉ process các khoản gửi bằng PayPal Mass Payment. Các khoản gửi bằng Friends & Family Dreamship sẽ được tính là không hợp lệ và refund.

  • Các khoản topup nên được gửi trước 6:00 PM (GMT+7) - balance của bạn sẽ được top up vào 0:00 AM ngày làm việc tiếp theo.

Automatic Billing

Hệ thống sẽ ưu tiên thanh toán bằng Account balance. Trong trường hợp balance chưa kịp top up, bạn vui lòng tắt Auto Billing để tránh bị trừ tiền trực tiếp.

 • OFF: Tắt auto billing nếu bạn đang sử dụng account balance và không muốn trừ tiền trực tiếp vào PayPal/Credit Card/Payoneer.

 • ON: Bật auto billing nếu bạn muốn thanh toán trực tiếp bằng PayPal/Credit Card/Payoneer.

Đơn ở trạng thái Rejected: Payment Required

 • Trong trường hợp đơn hàng bị từ chối do payment dù đã set up billing, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Truy cập Billing để kiểm tra các phương thức thanh toán hiển thị không hợp lệ (Account balance hết tiền, PayPal/Credit Card/Payoneer báo lỗi Invalid)

  • Bạn có thể chọn Set as valid hoặc add lại billing options để thanh toán order.

 • Hệ thống sẽ tự động thanh toán đơn hàng sau mỗi 1 tiếng. Vì vậy chỉ cần phương thức thanh toán hợp lệ, đơn sẽ tự động thanh toán.