Support Quản lí đơn hàng

Quản lí đơn hàng trên Dreamship Order dashboard

Theo dõi đơn hàng của bạn dễ dàng hơn cùng Dreamship order dashboard


Để giúp khách hàng của Dreamship quản lý và theo dõi đơn hàng dễ dàng hơn, team đã cập nhật tính năng Filter (Tạo bộ lọc) trong phần Order - Đơn hàng. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra những đơn hàng bị sai địa chỉ, lỗi thiết kế, v.v và xử lý nhanh chóng, tránh tình trạng gửi hàng đi quá muộn.Thay vì phải tìm thông tin từng đơn hàng, từ nay bạn có thể chọn lọc nhiều đơn hàng cùng lúc dựa trên:

 1. Order status: Trạng thái đơn hàng

 2. Rejected status: lý do từ chối đơn hàng

 3. Shop name (cửa hàng): Trong trường hợp bạn có nhiều shop khác nhau kết với app.

 4. Draft Label: Đơn nháp có thể là: đơn mới tạo trên app, đơn trong trạng thái đang chỉnh sửa, đơn in lại hoặc đơn copy.

 5. Payment status: tình trạng thanh toán

 6. Issue status: trạng thái xử lí ticket order (nếu có)

 7. Issue reason: lí do tạo ticket

 8. Item: Sản phẩm có trong order

 9. Product: Sản phẩm bạn tạo trên app Dreamship

 10. Order Source: Nguồn order có thể là: API/Shopify/CSV/Order Desk/Reprint/App.

Trạng thái đơn hàng (Order status) sẽ được phân loại như sau:

 • Submitted: đơn hàng của bạn đã được gửi qua hệ thống của Dreamship thành công.

 • Draft: Đơn của bạn đang trong trạng thái đơn nháp - bạn có thể chỉnh sửa order ở trạng thái này.

 • Accepted: Đơn hàng đã thanh toán thành công và được chuyển sang nhà in để sản xuất. Thường đơn sẽ tự động chuyển qua trạng thái Accepted sau 1 tiếng ở trạng thái Submitted. Sau khi chuyển sang trạng thái này, bạn sẽ không thể huỷ/chỉnh sửa đơn hàng được nữa.

 • Rejected: đơn hàng bị từ chối. Thường xảy ra với các trường hợp sai địa chỉ, thiếu design, lỗi SKU, Out of stock. (Tham khảo lí do đơn hàng bị từ chối và cách khắc phục ở đây)

 • Partially fulfilled: đã hoàn thành in & 1 phần đơn hàng (đối với các đơn hàng có từ 2 sản loại phẩm trở lên).

 • Fulfilled: Đơn hàng đã được in xong. Bạn có thể xem tracking ở mục Tracking ở dưới cùng của order page

tracking
 • Cancelled: đơn hàng đã bị huỷ. Bạn có thể xem user đã huỷ đơn trong Status box ở góc phải order page.

cancelled

Bạn có thể xem tổng quan số lượng order phân loại theo trạng thái (có thể filter theo khoảng thời gian) hoặc Export để lấy toàn bộ data order.

Screen Shot 2020-09-21 at 15.51.01