Support Quản lí đơn hàng

Cách theo dõi tình trạng stock của sản phẩm

Details on capacity and supply


Dreamship làm việc chặt chẽ với mỗi nhà in để đảm bảo có đủ hàng để bạn fulfill, mở rộng quy mô kinh doanh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, một số sản phẩm trong catalog đang khá phức tạp trong việc tìm nguồn cung & sản xuất, hoặc có nguồn cung giới hạn hơn những sản phẩm khác. Vì vậy, để giúp bạn quản lý order và chiến lược bán hàng tốt hơn, chúng tôi xin thông báo về hai trạng thái stock như sau:

  • Extended stock: các nhà in của chúng tôi có lượng hàng dự trữ cao nên có rất ít khả năng sản phẩm bị hết hàng.

  • Limited stock: các nhà in của chúng tôi có lượng hàng dự trữ thấp. Vui lòng liên hệ với account manager của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có dự định gửi số lượng order lớn.

Mỗi trạng thái stock của sản phẩm đều được hiển thị trong catalog, cùng với thời gian sản xuất và tình trạng hoạt động của nó.