Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách tải các sản phẩm có sẵn lên các Shops

Tải các sản phẩm có sẵn lên các shops (cửa hàng) chỉ với 5 bước đơn giản.


  1. Click vào “Products”

Shops - 10 - Click Products

2. Tick chọn các sản phẩm bạn muốn tải lên một hoặc nhiều shop.

Shops - 11 - Select products

3. Click vào “More Actions”

Shops - 12 - More Actions

4. Click vào “Publish to additional shops”

Shops - 13 - Publish to additional shops

5. Chọn một hoặc nhiều shop mà bạn muốn đăng tải sản phẩm lên & click vào "Publish"

Note:

  • Bạn có thể tìm kiếm shop bạn muốn ở thanh tìm kiếm.

  • Bạn có thể tick chọn nhiều shop cùng lúc để tải sản phẩm lên nhiều shop.

Shops - 14 - Select Shops