Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Cách tải các sản phẩm có sẵn lên các Shops

Tải các sản phẩm có sẵn lên các shops (cửa hàng) chỉ với 5 bước đơn giản.


  1. Click vào “Products”

Click “Products” in the Dreamship app

2. Tick chọn các sản phẩm bạn muốn tải lên một hoặc nhiều shop.

Select products that you would like to publish to a shop (or multiple shops)

3. Click vào “More Actions”

Click “More Actions” in the Dreamship app

4. Click vào “Publish to additional shops”

Click “Publish to additional shops” in the Dreamship app

5. Chọn một hoặc nhiều shop mà bạn muốn đăng tải sản phẩm lên & click vào "Publish"

Note:

  • Bạn có thể tìm kiếm shop bạn muốn ở thanh tìm kiếm.

  • Bạn có thể tick chọn nhiều shop cùng lúc để tải sản phẩm lên nhiều shop.

Select your desired shop(s) & click “Publish” in the Dreamship app