Support Quản lí đơn hàng

Hướng dẫn fulfill orders với Dreamship

Bạn đã có order? Chỉ cần 1 bước nữa thôi để Dreamship fulfill đơn hàng của bạn :)


Bạn 3 cách để fulfill order với Dreamship.

Cách 1: Nếu bạn có store Shopify

Bước 1: bạn cài đặt app Dreamship và kết nối với store của mình theo HƯỚNG DẪN.

Bước 2: upload sản phẩm từ app Dreamship qua store của bạn

Bước 3: khi có order bạn chỉ cần chọn “Request Fulfillment" trong order shopify (bạn có thể set up auto fulfill bằng cách vào phần Setting shopify >> Check out >> Order processing >> tick chọn auto fulfill order). 

Vậy là order đã được gửi qua app Dreamship để fulfill, bạn có thể đăng nhập vào app để kiểm tra trạng thái order. 

Cách 2: Fulfill bằng CSV

Dùng cách này bạn có thể fulfill được order mà không cần kết nối store của mình với app Dreamship.

Bước 1: Đăng nhập vào app, phần Orders >> Order Import 

Bước 2: xem hướng dẫn fulfill CSV trong video clip + template

Bước 3: Điền thông tin order của bạn vào template theo hướng dẫn và Upload file. 

Cách 3: Fulfill qua API (bạn có thể kết nối API với Dreamship từ back end store của bạn Shopify/ woocommerce/ Order desk,...)

Bước 1: Contact với support Dreamship để được mở API key (sau khi activate, API key hiển thị trong phần setting).

Bước 2: Set up theo API document

Lưu ý: bạn cần set up Billing để order được process bằng cách add tài khoản Paypal hoặc Credit card vào Billing để hệ thống tự động charge tiền order (transaction fee 3%+$0.3). Bạn cũng có thể deposit tiền vào ví Dreamship để không mất transaction fee bằng cách chuyển khoản qua Paypal hoặc Payoneer cho [email protected] (tối thiểu $1000, note email đăng nhập khi chuyển khoản).