Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Hướng dẫn tạo Template khi upload sản phẩm

Cách tiết kiệm thời gian khi bạn upload sản phẩm


Bước 1: Để tạo template sản phẩm, chọn thẻ Products => Chọn Templates, sau đó click chọn Create Templates

Bước 2: Chọn sản phẩm bạn cần taọ template. Có thể dùng ô “Search" để tìm kiếm nhanh tên sản phẩm.

Screen Shot 2020-09-21 at 10.43.59

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa các thông tin trong template sản phẩm: Tên template, Mô tả sản phẩm, tags, giá, màu, sizes, personalization,... 

Lưu ý: Bạn có thể Bulk edit price cho tất cả các variants dựa theo Base price (fix number) hoặc Margin (%).

Screen Shot 2020-09-21 at 10.45.32

Ví dụ: Chọn edit theo base price, bạn điền vào ô trống mức profit mong muốn (10$, 20$,...) >> hệ thống tự động set giá cho tất cả các variants để đạt mức profit đã set.

Sau khi đã edit hết các yếu tố trong template, bạn chọn Save để lưu lại và dùng khi upload sản phẩm nhé.