Support Hướng dẫn tạo sản phẩm

Hướng dẫn bulk upload (tải nhiều sản phẩm cùng lúc) trên app Dreamship

Tải nhiều sản phẩm cùng lúc để tiết kiệm thời gian.


1. Thiết kế nhiều sản phẩm cùng lúc.

Bulk Publish - 1 - Design product

2. Sau khi thiết kế xong, chọn "Select Shop" ở góc trên bên phải.

Note - Bước này không bắt buộc, bạn không nhất thiết cần tải sản phẩm lên một shop nào đó mà có thể chỉ đơn thuần tạo sản phẩm trên app Dreamship.

Bulk Publish - 2 - Select Shop

3. Chọn một hoặc nhiều shop mong muốn

Note - Bước này không bắt buộc, bạn không nhất thiết cần tải sản phẩm lên một shop nào đó mà có thể chỉ đơn thuần tạo sản phẩm trên app Dreamship.

Bulk Publish - 3 - Select desired Shop

4. Tick chọn toàn bộ sản phẩm bằng cách tick vào ô trên cùng bên trái.

Note - bạn cũng có thể chọn từng sản phẩm lẻ nếu không muốn tải toàn bộ các sản phẩm trong list.

Bulk Publish - 4 - Click check box

5. Click vào “Actions”

Bulk Publish - 5 - Click actions

6. Click vào “Publish”

Note - Bạn có thể tải sản phẩm lên nhiều shop cùng lúc bằng cách tick chọn các shop mong muốn trong danh sách ở góc trên cùng bên phải.

Bulk Publish - 5 - Publish

7. Sản phẩm của bạn đã được tải thành công. Bạn có thể thấy sản phẩm của mình ở mục "Products" cũng như trên các shop mà bạn đã chọn tải lên.